Ревю: „Три ябълки паднаха от небето“

Това е изключително добра книга, която показва, че след всеки край идва ново начало, и че след всяко зло, идва добро!